ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ- ΒΙΑ (ΣΧΟΛΕΙΑ)

          Ρατσισμός είναι ο διαχωρισμός ανάμεσα στους ανθρώπους ανάλογα με το χρώμα, την εθνικότητα ,τη θρησκεία καθώς και τις σεξουαλικές προτιμήσεις

       Όπως παρατηρείται παντού ρατσισμός  έτσι υφίσταται και στα σχολεία.

Τα αίτια αυτού του φαινομένου μέσα σε μια εκπαιδευτική κοινότητα , ξεκινούν από την οικογένεια , δηλαδή τις προκαταλήψεις για μειονότητες εθνικές , σωματικές καθώς και πνευματικές που μεταφέρονται από τον κάθε μαθητή στο σχολείο . Στο περιβάλλον αυτό δημιουργούνται ομάδες συνομηλίκων που έχουν σκοπό την εκδήλωση βίας μέσα από το φαινόμενο του ρατσισμού.                                                                                                                                                                            

        Η βία μπορεί να είναι σωματική ή λεκτική . Μέσα από συμπλοκές και αψιμαχίες εκδηλώνεται η σωματική , ενώ μέσα από εξυβρισμούς , μπούλινγκ καθώς και ηλεκτρονικά η λεκτική μορφή .

        Για την αντιμετώπιση του σχολικού ρατσισμού απαιτούνται πιθανές λύσεις , όπως δηλαδή παρατηρήσεις και ποινές . Ακόμη χρησιμοποιώντας πρακτικές λύσεις , όπως ενημέρωση από ειδικούς (ψυχολόγους , αστυνομικούς ) ευαισθητοποίηση καθώς και παιδεία – μόρφωση μπορούμε να ελαττώσουμε τα φαινόμενα αυτά.

          Είμαι ευτυχής που ως άνθρωπος και ως μαθήτρια δεν έχω ιδιαίτερα συναντήσει και αντιμετωπίσει το φαινόμενο του ρατσισμού στο σχολείο μου τουλάχιστον σε σοβαρή μορφή . Εννοείται πως υπάρχει όμως σε ήπια μορφή .

           Ευχή όλων είναι στο πέρασμα του χρόνου να ελαχιστοποιηθεί το φαινόμενο του ρατσισμού σε όλες τις κοινωνικές ομάδες – τάξεις και προπάντων εντός των σχολικών μονάδων μέσα από ανοχή και σεβασμό από άτομο σε άτομο.

Π.Β.