Οδηγίες για την σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαιδευση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ                                                                                         

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                                                                                          

-----                                                                                                                        

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ,Δ/ΘΜΙΑΣ                                                                           Βαθμός προτεραιότητας:ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ                                                                              15-09-2020

 Αριθ. Πρωτ.: 121802/ΓΔ4

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝΠ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ

Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

 

ΘΕΜΑ: Οδηγίες προς Διευθυντές και Εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2020-21

………………………………………………………………………………………………………………………………

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 («ΓΚΠΔ») και του Ν. 4624/2019, σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της διαδικασίας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων («ΥΠΑΙΘ»), ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας) αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από το ΥΠΑΙΘ και την εκάστοτε σχολική μονάδα φοίτησης των μαθητών κατ’ εντολή του. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η επικοινωνία των εκπαιδευτικών μαζί σας και ο συντονισμός της διαδικασίας της παροχής σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2020-2021 και εφόσον παραμένει ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Κατά τη συμμετοχή σας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (οι μαθητές/τριες) εισάγετε στην ειδικά παραμετροποιημένη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης συνεργαζόμενου με το ΥΠΑΙΘ παρόχου υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου, κατ’ επιλογήν σας, όνομα ή όνομα χρήστη, τα οποία μπορεί να είναι τυχαία- εικονικά, αποκλειστικά προκειμένου να καταστεί τεχνικά δυνατή η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω της σχετικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων. Συστήνεται να συνδέεστε μέσω λογισμικού πλοήγησης (browser) και όχι μέσω εφαρμογής, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι συλλέγονται μόνο τα συγκεκριμένα προσωπικά σας δεδομένα.

Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού μαθήματος συλλέγονται μεταδεδομένα, τα οποία παράγονται κατά τη χρήση της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και είναι απαραίτητα για τη διάγνωση των τεχνικών ζητημάτων που ανακύπτουν και συνακόλουθα την τεχνική υποστήριξη της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. Tα μεταδεδομένα αυτά περιλαμβάνουν: α) τη διεύθυνση IP, β) το αναγνωριστικό "User Agent", γ) τον τύπο υλικού, δ) τον τύπο και την έκδοση λειτουργικού συστήματος, ε) την έκδοση διακομιστή-πελάτη, στ) τη διεύθυνση Mac (κατά περίπτωση), ζ) την έκδοση εφαρμογής, η) τις υλοποιηθείσες ενέργειες (είσοδος, έξοδος, κοκ), θ) τις πληροφορίες σύσκεψης: i) τίτλος, ii) ημερομηνία και ώρα, iii) συχνότητα, iv) μέση και πραγματική συχνότητα, v) ποιότητα, vi) ποσότητα, vii) δραστηριότητα δικτύου και viii) συνδεσιμότητα.

Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον (άρ. 6 §1 περ. ε΄ ΓΚΠΔ), δηλαδή το δημόσιο αγαθό της παροχής εκπαίδευσης υπό καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, συνδυαστικά με την εκπλήρωση έννομης υποχρέωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας (άρ. 6 §1 περ. γ΄ ΓΚΠΔ), η οποία προβλέπεται στο αρ. 63 του Ν. 4686/2020. Ειδικά όσον αφορά στα μεταδεδομένα, χρησιμοποιούνται περαιτέρω για σκοπούς αποκλειστικά ερευνητικούς ή/ και στατιστικούς, αφού προηγουμένως ανωνυμοποιηθούν. Νομική βάση της εν λόγω επεξεργασίας είναι η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας (αρ. 6 παρ. 1 περ. γ ΓΚΠΔ), όπως αυτή τίθεται από τη διάταξη του αρ. 1 πδ 18/2018, δηλαδή η διενέργεια στατιστικών αναλύσεων-ερευνών στο πλαίσιο της αποστολής του να αναπτύσσει και να αναβαθμίζει συνεχώς την παιδεία.

Τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για να λειτουργήσει η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης θα διαγραφούν μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι ήδη αποθηκευμένα στα συστήματα του ΥΠΑΙΘ λόγω της ιδιότητάς σας ως μαθητών ή γονέων/ κηδεμόνων θα διατηρηθούν όπως ορίζεται στις σχετικές Πολιτικές του ΥΠΑΙΘ. Τα μεταδεδομένα που δημιουργούνται διαγράφονται μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους 2020-2021.

Εφόσον έχετε καταχωρίσει τα πραγματικά σας στοιχεία (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ονοματεπώνυμο) στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, έτσι ώστε να μπορείτε να ταυτοποιηθείτε), μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών (μόνο όσον αφορά στα μεταδεδομένα) με υποβολή αίτησης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήθηκε κάποιο αίτημά σας, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr), Λ. Κηφισίας αρ. 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα, τηλ. +30-210 6475600, φαξ +30-210 6475628.

Για οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΥΠΑΙΘ (ΥΠΔ/DPO) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Υπενθυμίζεται ότι η καταγραφή της εικόνας ή της ομιλίας άλλου προσώπου κατά τη διάρκεια των δικτυακών μαθημάτων είναι παράνομη και επισύρει αστικές, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Ανακοίνωση για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Παρακαλούνται οι γονείς – κηδεμόνες των μαθητών του Γυμνασίου Κατούνας να αναζητήσουν στην ηλεκτρονική δ/νση: https://eclass.sch.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=1250 τα μαθήματα των εκπαιδευτικών του σχολείου μας που εχουν ανεβάσει στην πλατφόρμα https://eclass.sch.gr/ του ΠΣΔ ώστε να ξεκινήσουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευσής τους.

Τα ανοικτά μαθήματα μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι οι μαθητές χωρίς εγγραφή με την εξής παρατήρηση…(Τα "ανοικτά μαθήματα" παρέχουν περιορισμένες λειτουργίες σε σχέση με τα κλειστά, αλλά αποτελούν μια γρήγορη λύση, όσο οι μαθητές δημιουργούν ακόμη τους λογαριασμούς τους. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να οργανώνει το υλικό του στο ανοικτό μάθημα και οι μαθητές να έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό. Στη συνέχεια τα μαθήματα αυτά μπορούν να μετατραπούν σε "κλειστά" από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Το σενάριο αυτό θα επιτρέψει την σταδιακή προσαρμογή των μαθητών στην ασύγχρονη τηλεκπαίδευση μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία δημιουργίας των μαθητικών λογαριασμών).

     Ο Δ/ντής:

Θ. Αλεξανδρής

Οδηγίες προς τους γονείς και μαθητές

                                                                                                                                                 ΚΑΤΟΥΝΑ 17/3/2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Για την ανάσχεση της μετάδοσης του κορωνοϊού το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενεργοποιεί ψηφιακά εργαλεία που θα επιτρέψουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. Γι αυτό το σχολείο μας παρακαλεί τους γονείς – κηδεμόνες και τους μαθητές του, να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες του Υπουργείου που σας επισυνάπτουμε και να προβούν σε τρείς βασικές ενέργειες:

Α΄ Για όσους γονείς δεν έχουν δημιουργήσει email να το κάνουν και να το γνωστοποιήσουν στον Δ/ντή του Σχολείου στέλνοντας email στο σχολείο μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

B΄ Εγγραφή στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://register.sch.gr/students ώστε οι μαθητές να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία και στις ψηφιακές τάξεις του ΠΣΔ (π.χ. e-class, e-me). Ο μαθητής θα δίνει στη φόρμα εγγραφής τα στοιχεία του, όπως αυτά αναγράφονται σε έλεγχο προόδου τριμήνου. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζει τον Αριθμό Μητρώου, μπορεί να τον αφήσει κενό.

Γ΄ Οι γονείς να επικαιροποιήσουν το κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας με το σχολείο, στέλνοντας email στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου μας, ώστε να μπορούν να δεχτούν ανά πάσα στιγμή sms για οτιδήποτε χρειαστεί. Για διευκόλυνση της διαδικασίας, το μήνυμά σας να έχει την παρακάτω μορφή:

Ονοματεπώνυμο γονέα/ κηδεμόνα:..............................................

Ονοματεπώνυμο μαθητή:......................................................

Τάξη:........................

Email:.......................

Κινητό……………………..

Παρακαλείστε να ενημερώνεστε για ότι νεότερο στην ιστοσελίδα του σχολείου μας http://gym-katoun.ait.sch.gr/

Διαβάστε τέλος την εγκύκλιο που έστειλε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Δ/ντής

Αλεξανδρής Θεόδωρος (ΠΕ88.02)

Πατήστε τους συνδέσμους:                  Έγγραφο1

                                                             Εγκύκλιος

 

Οδηγίες προς τους μαθητές για τον κορωνοιό

Σας διαβιβάζουμε Οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Οδηγίες για παραμονή παιδιών και εφήβων στο σπίτι, στο πλαίσιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την πρόληψη της διασποράς του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 στις σχολικές μονάδες και την κοινότητα»

Ο Δ/ντής του Σχολείου :

                                       Θ. Αλεξανδρής (ΠΕ88.02)

Πατήστε στο σύνδεσμο:                  ΟΔΗΓΙΕΣ

Τσικνοπέμπτη_2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

—————

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: Γυμνάσιο Κατούνας

Πληροφορίες: Αλεξανδρής Θεόδωρος (Δ/ντής)

Τηλέφωνο: 2646031222

FAX: 2646031222

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

KATOYNA 16/12/2019

                                                           

ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 432

   

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς

για μονοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 13/2/2020 ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07.00 ΠΜ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 13/2/2020ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 21.00 Μ.Μ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 30   ΤΑΞΗ Β΄

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 3

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

07:00 Αναχώρηση από Κατούνα

10:00 Στάση για ξεκούραση – φαγητό (Μέγαρα)

11:30 Άφιξη στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο – Ξενάγηση - Συμμετοχή σε δραστηριότητες του Πάρκου

14:00 Ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση - φαγητό στο εκπτωτικό χωριό Σπάτων

17:00 Αναχώρηση για Κατούνα

20:00 Στάση 15 λεπτών για ξεκούραση μετά το Αντίρριο

21.00 Άφιξη στην Κατούνα

                                                                                                                                     


Απαιτήσεις Προσφοράς

Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία:

  1. 1.Σαφής αναφορά του μεταφορικού μέσου και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές.
  2. 2.Λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται (παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων κλπ)
  3. 3.Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή.
  4. 4.Προαιρετική ασφάλιση των συμμετεχόντων στην εκδρομή.
  5. 5.Αναφορά της τελικής συνολικής τιμής της μετακίνησης αλλά και του κόστους ανά μαθητή συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
  6. 6.Το λεωφορείο θα πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφαλείας και να έχει έγκριση ΚΤΕΟ.

Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο, στο οποίο θα αναφέρεται ρητά και η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο που θα πραγματοποιήσει τη μετακίνηση το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 23/12/2019 και ώρα 10.00πμ.

                                                                                              

                                                                                                Ο Διευθυντής

                                                                                                          της Σχολικής Μονάδας

                                                                                                    ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΠΕ88.02)

Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019

Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019

Από τη γιορτή για το Πολυτεχνείο:

 

 

Υπεύθυνες καθηγήτριες:

                                   κ.Μανιφάβα Σταυρούλα

                                   κ.Τζουβάρα Θεοδώρα

2os Σχολικός Περίπατος Σχ.Ετος 2019

Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2019

 

Οι φωτογραφίες προέρχονται από τα  site https://katounanews.blogspot.com/  και https://xiromeronews.blogspot.com/

Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2019

Την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 8:3ο π.μ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Σχολείου μας πραγματοποιήθηκε η γιορτή για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

 Στο πλαίσιο αυτό έγιναν απονομές βραβείων-αριστείων, προβολές βίντεο, ακούστηκαν ποιήματα και τραγούδια.

 Τη γιορτή διοργάνωσε η κ. Τεγονίκου Μαρία, φιλόλογος.

 

6η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού

Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019

 

Δυναμικά ξεκίνησε σήμερα  11 Σεπτεμβρίου 2019,  η νέα σχολική χρονιά με αγιασμό παρουσία του συλλόγου διδασκόντων, του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων και εκπροσώπων των τοπικών φορέων.

  

Tις καλύτερες ευχές μας  για ένα δημιουργικό και αποδοτικό σχολικό έτος !!!

Τρίτη 28-05-2019

Παρουσίαση πολιτιστικών προγραμμάτων

 

 

Έκθεση τεχνολογίας, Τρίτη 28-05-2019