Η Κατούνα είχε σημαντική συμβολή στην κοινωνική, πνευματική και πολιτισμική ανάπτυξη του Ξηρομέρου από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας, αφού είχε δική της σχολή την εποχή εκείνη, τη Σχολή Κατούνας. Από την απελευθέρωση και ύστερα η Κατούνα, ως έδρα Δήμου, είχε πάντα ανώτερο σχολείο. Επί Καποδίστρια δημιουργήθηκε το πρώτο Ελληνικό Σχολείο ή Σχολαρχείο και αργότερα το Δημοτικό και το Γυμνάσιο. Τα σχολεία φιλοξενούσαν μαθητές από τα γύρω χωριά, από το Αρχοντοχώρι ως και τις Φυτείες και είχαν υψηλό επίπεδο παιδείας. Αυτό γίνεται φανερό από τους πολλούς επιστήμονες που προέρχονται από την Κατούνα, η οποία είναι κυρίως ονομαστή για τους γιατρούς της. Στο χώρο της παιδείας και σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, πέρασαν πολλοί αξιόλογοι Κατουνιώτες και Κατουνιώτισσες δάσκαλοι και καθηγητές.

Παράλληλα, από το 1959 λειτουργούσε στην Κατούνα και Οικοκυρική Σχολή, στην οποία  διδάσκονταν, στις περίπου 40 μαθήτριες, παραδοσιακό κέντημα, χειρός και μηχανής, αργαλειός και κοπτική-ραπτική.

Σήμερα, αφού  Γυμνάσιο  και  Λύκειο  συστεγάστηκαν  για αρκετά  χρόνια, χωρίστηκαν και το  Λύκειο  μεταφέρθηκε σε υπερσύγχρονο  κτίριο  στην   είσοδο  του  χωριού  που  κατασκευάστηκε  τη  δεκαετία  του 2000.  

Gymnasio6                      Gymnasio5